Lerøy Seafood Groupin tarina alkoi vuonna 1899, kun kalastaja-viljelijä Ole Mikkel Lerøen alkoi kaupata elävää kalaa Bergenin kalamarkkinoilla. Kalat hän oli joko pyytänyt itse tai ostanut muilta kalastajilta. Lerøen kuljetti kalat markkinoille soutuveneen perässä vedettävässä kalasumpussa ja matka saattoi kestää jopa 6–12 tuntia, riippuen vallitsevista tuulista ja merivirroista.

Pikkuhiljaa Ole Mikkel Lerøenin toiminta laajeni ja hän aloitti Bergenissä vähittäismyynnin, elävien äyriäisten myynnin ja myös orastavan vientitoiminnan. Vuonna 1939 kaksi Lerøenin työntekijää, Hallvard Lerøy Sr. ja Elias Fjeldstad, perustivat yrityksen nimeltä Hallvard Lerøy AS, joka on nykyään yksi Lerøy-konsernin pääasiallisista myyntiyhtiöistä. Yritys on ollut perustamisestaan lähtien edelläkävijä monella norjalaisen kalastusteollisuuden osa-alueella. Pääpaino on aina ollut kehittyvillä kalatuotemarkkinoilla ja yritys onkin usein raivannut tietä uusille markkinoille tai tuotteistanut ensimmäisenä uusia kalalajeja. Tämä pioneerihenki on edelleen voimissaan koko konsernissa.

Vuodesta 1999 lähtien konserni on hankkinut huomattavia osuuksia lukuisista norjalaisista ja kansainvälisistä yrityksistä, eritoten kalanviljelylaitoksista. Nämä investoinnit ovat vahvistaneet konsernin asemaa kansallisena ja kansainvälisenä tuoreen kalan toimittajana. Yrityksen eri toiminnot ovat täysin integroituja ja sillä on hyvät edellytykset kasvuun myös tulevaisuudessa. Vuoden 2011 lopussa Lerøy-konserni työllisti 1865 henkilöä.

Vuoteen 1997 saakka Lerøy oli perinteinen perheyritys. Vuonna 1997 järjestettiin ensimmäinen yksityinen osakeanti sijoittajille ja yritysmuoto muutettiin julkiseksi osakeyhtiöksi. Yritys listattiin Oslon pörssissä kesäkuussa 2002 ja tämän jälkeen on järjestetty useita osakeanteja, viimeksi maaliskuussa 2007. Pääoman saatavuus on helpottanut konsernin laajentumista ja mahdollistaa myös tulevaisuudessa kasvun entistä merkittävämmäksi toimijaksi kansainvälisessä kalateollisuudessa.