Terveellinen ja turvallinen kala

Kala on tunnetusti terveellistä ja virallisissa ravitsemussuosituksissa sitä kehotetaan syömään ainakin kaksi kertaa viikossa. Kala on myös turvallinen valinta; jäljitettävyyteen kiinnitetään erityistä huomiota ja tuotteita valvotaan tarkasti tuotantoprosessin eri vaiheissa. Lerøyn tuotantoketju viljelylaitoksista myyntiorganisaatioon on pitkälti sertifioitu kansainvälisten sertifiointijärjestelmien mukaisesti. Myös ympäristönsuojeluun panostetaan ja Lerøyn kunnianhimoisena tavoitteena onkin olla johtava yritys kestävän kalatuotannon kehittämisessä.