Kestävä kehitys

 

Lerøyn ympäristöpolitiikka

Lerøy Seafood Group on yksi maailman suurimmista kala-alan yrityksistä. Elantomme riippuu meren tarjoamista luonnonvaroista ja haluamme pitää hyvää huolta noista resursseista, jotta voimme tarjota parhaita kalatuotteita myös tulevaisuudessa. Pyrimme aina takaamaan, että kaikki tuotetut ja ostetut tuotteet on valmistettu alan sääntöjä ja määräyksiä noudattaen. Ympäristö on yksi Lerøy Seafood Groupin tärkeimmistä tulevaisuuden painopistealueista.

Pyrimme aina löytämään kestävimmät ja ympäristöystävällisimmät tuotantomenetelmät yhteistyössä asiakkaidemme, jakelukumppaneidemme ja ja rehutoimittajiemme kanssa. Kehittelemme jatkuvasti uusia, parempia ratkaisuja, joilla voidaan vähentää saastuttamista ja suojella ympäristöä. Kunnianhimoisena tavoitteenamme onkin olla johtava yritys kestävän kalatuotannon kehittämisessä. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä viranomaisten ja muiden alan toimijoiden kanssa saavuttaaksemme tämän. 

Kalastusalueet ja -menetelmät

Norja hallinnoi osaa maailman tuottavimmista vesialueista. Kalakantojen, meriympäristön ja näiden vuorovaikutuksen tutkimukseen panostetaan paljon. Kestävän kalastuksen mukaisten kalakantojen takaamiseksi ala on laajalti säädeltyä. Norjan yleisimpiä kalastusmenetelmiä ovat pitkäsiima, nuotta, tanskalainen nuotta, verkko ja troolaus.

Jakelu- ja kuljetusratkaisut

Optimaalinen kuljetusratkaisu on hyväksi sekä ympäristölle että yrityksen tulokselle. Lerøy Seafood Group käyttää maailmanlaajuisessa jakelussaan niin junia, laivoja kuin lentorahtiakin, mutta suurin osa jakelusta hoidetaan edelleen maantiekuljetuksilla. Ajattelemme aina vihreästi suunnitellessamme logistiikkaamme ja pyrimme vähentämään hiilidioksidipäästöjä.