arvoketju.jpg

Mäti

Lerøyn mädintuotantokapasiteetti on noin 100 miljoonaa hedelmöitettyä mätimunaa vuodessa. Suurin osa konsernin tuotantotoiminnasta on Global Gap -sertifioitua ja mädintuotantoon kohdistuu erityisen tiukkoja vaatimuksia kalojen terveyden ja ympäristön suhteen. Tuotantoon käytettävät emokalat valitaan tarkkojen kriteerien mukaan. Mäti ja maiti lypsetään kaloista, jonka jälkeen hedelmöidetyt mätimunat siirretään hautomoon 60 päiväksi. Kuoriutumisen jälkeen poikaset siirretään hautomoista poikaslaitoksiin kasvamaan. Poikasia kasvatetaan erilaisissa lämpötiloissa, mikä mahdollistaa joustavat toimitusajat, tuotannon sopeuttamisen ja kapasiteetin optimaalisen hyödyntämisen.

Poikaset

Lerøyn poikastuotanto tapahtuu useissa eri alueilla sijaitsevissa poikaslaitoksissa, joiden kapasiteetti riittää jopa 45 miljoonan poikasen kasvatukseen vuodessa. Mantereella sijaitsevissa laitoksissa poikaset kasvatetaan makeassa vedessä, jossa ne viettävät elämänsä ensimmäiset 8–16 kuukautta. Poikaset painavat keskimäärin 60–100 g, kun ne siirretään kasvamaan suolaveteen. Lerøy on alueellistanut poikastuotantonsa varmistaakseen poikasten parhaan mahdollisen laadun. Kolmella alueella sijaitsevat laitokset tekevät Lerøysta poikastuotannon suhteen lähes omavaraisen.

Viljely

Kun poikaset ovat valmiita elämään merivedessä, ne siirretään tarkoin valikoiduissa paikoissa sijaitseviin viljelylaitoksiin. Sopivan viljelyaltaan paikan valintaan vaikuttavat hyvän sijainnin lisäksi veden virtaus ja oikea lämpötila, happipitoisuus, topografia sekä sää- ja tuuliolosuhteet. Kun kalastus-, ympäristö- ja rannikkoviranomaiset ovat hyväksyneet paikan, asennetaan verkoista ja kellukkeista koostuvat häkit, jotka ulottuvat noin 40–50 metrin syvyyteen. Kaikki tuotantolaitteistot on sertifioitu tarkkojen standardien mukaan, jotta ne kestävät ympäristön vaikutukset. Kalojen merialtaissa viettämä aika vaihtelee 12 ja 20 kuukauden välillä riippuen lämpötilasta, kalojen geneettisestä potentiaalista ja niiden saamasta hoidosta. Altaisiin asennettujen kameroiden ja sensoreiden avulla seurataan jatkuvasti kalojen kasvua, terveyttä ja hyvinvointia ja ennaltaehkäistään mahdolliset päästöt ympäristöön.

Perkuu

Kun kalat ovat kasvaneet noin 4–6 kilon painoisiksi, ne nostetaan altaista ja kuljetetaan sumppuveneillä perkuulaitoksiin. Kalat nukutetaan ennen taurastamista tarpeettoman kärsimyksen välttämiseksi. Tämän jälkeen kalat perataan, puhdistetaan ja viilennetään valmiiksi myyntiä tai jatkojalostusta varten. Lerøyn modernit perkuulaitokset ovat viranomaisten hyväksymiä ja täyttävät tiukat ympäristövaatimukset.

Jalostus

Peratut kalat myydään kokonaisina kalateollisuudelle yli 70 maahan tai jatkojalostetaan valmiiksi tuotteiksi. Tuotanto tapahtuu moderneissa, ruoantuotantoon suunnitelluissa ja asianmukaisten tahojen hyväksymissä tehtaissa. Lerøylla on tällä hetkellä seitsemän omaa tuotantolaitosta, joissa voidaan tuottaa kaikenlaisia tuotteita kokonaisesta, peratusta lohesta täysin valmiisiin tuotteisiin. Kaikki laitokset täyttävät voimassa olevat, ympäristöpäästöjä säätelevät vaatimukset.

Kuljetus

Kuljetus on tärkeä osa kalatuotannon arvoketjua. Mäti kuljetetaan poikaslaitoksiin, kasvaneet poikaset viljelylaitoksiin ja täysikokoiset kalat lopulta perkuu- ja jalostuslaitoksiin. Peratut kokonaiset kalat, fileet ja valmiit kalajalosteet kuljetetaan kalateollisuudelle, kauppoihin ja lopulta kuluttajan jääkaappiin. Jokainen matka on yhtä tärkeä, kylmäketju ei saa katketa missään vaiheessa. Kuljetuksia suuniteltaessa pyritään aina ottamaan huomioon myös ympäristö.

Lohikuorma matkaa perkuulaitokselta Lerøy Finlandin tehtaalle Raisioon nopeimmillaan n. 20 tunnissa. Yhdessä lohiautossa on kalaa vain yhdeltä perkuulaitokselta eli kalaa ei keräillä monelta eri laitokselta. Näin saadaan taattua mahdollisimman nopea logistiikka ja katkeamaton kylmäketju.

Kuluttaja

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä lenkkinä arvoketjussa on kuluttaja. Jotta kuluttajalle voidaan tarjota taatusti tuoreita, laadukkaita ja turvallisia kalatuotteita, täytyy jokaiseen edellä esiteltyyn vaiheeseen kiinnittää yhtä paljon huomiota. Kalan matka mädistä lautaselle täytyy pystyä myös tarvittaessa jäljittämään taaksepäin. Lerøy onkin investoinut merkittäviä summia tuotteiden jäljitettävyyden kehittämiseen ja sen tavoitteena on kaikkien tuotteiden sataprosenttinen jäljitettävyys.